2018 - 1003 -Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkındaki 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ

https://www.erikler.com.tr/upload/2018-1003-turk-parasinin-kiymetini-koruma-hakkindaki-32-sayili-karara-iliskin-teblig.pdf